Roger Grillon:
De Boekenist aan

de Seine†††††††††††

Mulder Boekenvreugd
Antiquarische- en Tweedehands boeken

poŽzie, literatuur, biografieŽn, denksport, kunst, typografie, (cultuur)geschiedenis, beschouwelijk, muziek, theater.

Willem Oving en Nelli Mulder van Mulder Boekenvreugd

Nellie Mulder en Willem Oving

 

____________________________________________________________________________

 

††† Wie is Mulder Boekenvreugd?

††† Wij schrijven 2019. Mulder Boekenvreugd was tot eind 2018 een firma in tweedehands-

††† en antiquarischeboeken, opererend vanuit Zutphen, met in- en verkoop in het hele land. De

††† start ligt in 1996 en opname in het bedrijvenregister gold per 1 januari 1997. Formeel heeft

††† de firma 22 jaar bestaan. Zij heeft zich in wisselende gedaanten op de ruim opgevatte markt

††† begeven. Onder de vaste verkooppunten in Zutphen waren achtereenvolgens de Kelder

††† onder Groenmarkt 11, Het Melkhuisje aan de Nieuwstad en de winkel op Groenmarkt 11

††† aan de orde.

 

††† De firma heeft deelgenomen aan talrijke boekenmarkten en de eigen specialismen zo goed als

††† mogelijk aan de man gebracht. Jarenlang trad de firma op als deelnemer aan de vrijdagse

††† Boekenmarkt op het Spui in Amsterdam. Augustus 2018 voor het laatst. De Boekenmarkt

††† op het Spui houdt het als kwaliteitsmarkt vol.

 

††† Wij organiseerden elk jaar De Zutphense Boekenmarkt op de IJsselkade op de laatste zondag

††† van juli. Vanwege de herinrichting van de IJsselkade vindt de markt nu plaats op de Groenmarkt.

††† De professionele deelnemers verschenen op uitnodiging, met een kwalitatief verzorgd en breed

††† aanbod. De organisatie van onze boekenmarkt hebben we inmiddels volledig overgedragen.

 

††† De cultuuromslag die samenhangt met de steeds uitbreidende technologische mogelijkheden laat

††† weinig heel van het fenomeen boekhandelaar en boekenmarkt. Internethandel vervangt de open-

††† bare detailhandel.

 

††† Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat inkomensvorming niet meer nodig is. De leeftijd staat

††† dat toe. Directeur en procuratiehouder zijn samen al 150 jaar. Ondertussen is stoppen emotioneel

††† geen sinecure. En op gepaste wijze afscheid nemen nog minder: van collega’s, van dierbare

††† klanten waarvan je de naam soms nauwelijks kent of al niet meer.

 

††† Lezen is minder populair dan in onze jonkheid. Bestsellers leveren de uitgever tijdelijk enige††††††††††††

††† bewegingsvrijheid. In het tweedehands circuit moet je er van afblijven. Maar je hoeft ook niet

††† (meer) met de grote vier aan te komen. Wij hopen via onze handel boekenvreugd te hebben

††† verspreid. Ons heeft het zeker vreugd opgeleverd. Afreizen voor een boekenmarkt voelde ooit

††† wel als op vakantie gaan. Er zijn achievements die we koesteren.

 

††† We willen graag blijven communiceren. Het inkopen van boeken is geen taboe voor ons al zal

†††† het eerder om enkele stuks gaan dan om partijen. We zijn gesteld op art deco bladmuziek.

 

Voor e-mailberichten geldt als adres:

mulder@boekenvreugd.nl

als postadres:

Waterstraat 48, 7201 HNZutphen

Telefonisch zijn we bereikbaar op:

0575-510476 en 06-53697634

 

 

Mulder Boekenvreugd