mulder[at]boekenvreugd.nl,
tel.: +0031-(0)575-510476

Boekenist aan de Seine
  Roger Grillon
  De Boekenist aan de Seine

 

Catalogus Geschiedenis, Beschouwelijk, Wetenschap &

(Oude) Techniek

Op deze pagina vindt u een selectie uit ons aanbod (alternatieve) wetenschap en techniek.

Mulder
Boekenvreugd

 

Catalogi

IndiŽ en koloniŽn

poŽzie

literatuur

biografieŽn

typografie & kunst, muziek & theater

denksport

varia & curiosa

*****

 

 

Geschiedenis

 • Bainville, Jacques - Les Dictateurs, Paris 1935, geb., rug en hoeken kunstleer, 12x19 cm, 304 blz. Euro 16,=
 • H.A. Colijn - La decision de la Sociťtť des Nations concernant les iles d'Aland, Amsterdam 1923, pap., genaaid, 20x26 cm, 180 blz., dissertatie, stellingen bijgev., alsmede 2 kaarten (maps), bibl. stempels voorplat en titelpag. euro 18,20
 • Feest en Strijd - Uit de geschriften van Mr. A. de Graaf, Amsterdam 1937, geb., 17x24 cm, 496 blz., het mooiste is eraf, euro 6,=
 • Haak, Dr. S.P. - Johan van Oldebarnevelt, bescheiden betr. zijn staatkundig beleid en zijn familie, 1e deel 1570-1601, Den Haag 1934, RGP grote serie 80, linn. geb., 19x27 cm, XXXVI/717 blz.
  Veenendaal, Dr. A.J. - als boven, 2e deel 1602-1603, Den Haag 1962, RGP grote serie 108, linn. geb., 19x27 cm, XIV/620 blz.
  Veenendaal, Dr. A.J. - als boven, 3e deel 1614-1620, Den Haag 1967, RGP grote serie 121, linn. geb., 19x27 cm, XIV/714 blz. SETPRIJS 3 delen Euro 50,00
 • J. Huizinga - De wetenschap der geschiedenis, Haarlem 1937, 16x24 cm, 140 blz., roest, rug vlekkerig, vochtvlek op voorpl. euro 9,=
 • Kruyt, J.P. - BelgiŽ, boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog, Groningen/Batavia 1932, pap. broch, 16.5x24.5 cm, 106 blz., studiŽn op het gebied van ethnologie, sociologie en sociografie, bandontwerp van Jozef Cantrť, euro 20,--
 • Karl Liebknecht - Gesammelte Reden und Schriften, Band II Februar 1907 bis Februar 1910, Berlin 1960, geb., 14x21 cm, 512 blz. euro 8,85
 • 07-014 Dr. F. v.d. Meer, Atlas van de westerse beschaving, geheel herz. uitg. , Amsterdam 1963, geb. z.o., 27x35 cm., 240 blz., rijk geill., euro 10,20
 • P.W. Pestman e.a. - Familiearchieven uit het land van farao, Zutphen 1989, pap., bundel art., 176 blz., euro 10,=
 • Pressensť, E. de - Le concile du Vatican. Son histoire et ses consťquences politiques et religieuses, Paris 1872, geb. leren rug, 12x18 cm, XII/528 blz., some foxing, Euro 27,=
 • 07-034 J.M. Romein - Apparaat voor de studie der geschiedenis, Groningen 1960, 4e herz. druk, linn. geb., 16x24 cm., 116 blz., euro 4,--
 • Veenendaal Jr, Dr. A.J. - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720, deel I, 19 maart-31 december 1702, Den Haag 1976, RGP grote serie 158, linn. geb., 19x27 cm, XXXIV/666 blz. Euro 20,00
 • 07-025 Vusamazula C. Mutwa - Indaba, my children, Johannesburg z.j., tekst met weinig ill., geb. met beschadigd omslag, 19x25 cm., 562 blz., Afrikaanse geschiedenis in overlevering, euro 25,--
 • P.J. van Winter - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen, Amsterdam 1949, pap., 18x26, 108 blz., KNAW afd. Letterkunde, deel LIII, no. 1 euro 13,65

 

Beschouwelijk

 • Bergh-van Eisingha e.a., G.A. van den - Christusbeschouwingen onder modernen, Baarn 1909, linn. geb., 15x21 cm, VIII/271 blz., roest, potloodnotities, Euro 13,65
 • Bergson, Henri - L'ťvolution creatrice, Paris 1934, 42e dr., halflinn. geb., 14x22 cm, VIII/403 blz. Euro 25,=
 • 07-010 Annie Besant - Esoterisch christendom of de kleine mysteriŽn, Amsterdam 1912, 2e herz. dr., geb. met relief in voorplat, 15x21 cm., VIII/268 blz., euro 16,--
 • Gerard Brom - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland, Den Haag 1930, Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland, geschreven i.o.v. het bestuur, pap. genaaid, 20x27 cm, 270 blz., portretten, roest euro 14,10
 • 07-006 Dr. Karl Budde - Handkommentar zum alten Testament, Das Buch Hiob, Goettingen 1896, geb. leren rug, marmerplatten en schutbladen, 17x25 cm., LVI/256 blz., II Abteilung die poŽtischen Buecher, 1. Band, euro 20,--
 • 07-015 William Calvin - De rivier die tegen de berg op stroomt, Amsterdam 1991, pap., 17x23 cm., 692 blz., 2e dr., een reis naar de oorsprong van de aarde en de mens, (enkele blz. laten los), euro 8,60
 • Carus, Carl Gustav - Symbolik der Menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntnis, Hildesheim 1962, vnl. fotomechanische herdruk naar de 2e druk van 1858, linn. geb., 14x22 cm, XXIV/434 blz. Euro 25,=
 • Dietzgen, J. - Das Acquisit der Philosophie und Briefe Łber Logik speziell demokratisch proletarische Logik, Stuttgart 1895, 2e dr., geb., 13x19 cm, VIII/232 blz., poloodstrepen en notities, exlibris op voorste schutblad, Euro 27,=
 • 07-003 Fr.W. Foerster - Autoritaet und Freiheit, Betrachtungen zum Kulturproblem der Kirche, Kempten und Muenchen 1910, geb., 15x22 cm, XVI/192 blz., euro 16,80
 • 07-011 Dion Fortune - De mystieke kabbala, Amsterdam 1939, geb, 16x25 cm., 292 blz., 10 blz. figuren, uitklapbaar, euro 20,--
 • Foster, John - Ayer, London 1985, geb. m.o., 16x24 cm, XVI/307 blz. Euro 15,=
 • 07-007 Erich Fromm - De zelfstandige mens, Utrecht 1976, 7e dr., PB, 14x21 cm., 208 blz., euro 3,60
 • 07-009 H. von Glasenapp - De niet-christelijke godsdiensten, standaard lexicon voor wetenschap en cultuur, Antwerpen/Utrecht 1967, geb. m.o., 11x19 cm., 300 blz., euro 6,--
 • 07-012 Mr. H. Hardenberg - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's Gravenhage 1564-1964, 's Gravenhage 1964, geb. m.o., 16x24 cm., 308 blz., 20 ill. en enkele losse bijlagen i.v.m. jubileum, euro 16,--
 • Heindel, M. - De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden, los dl II, Stichting Zeven Den Haag 1990, opl. 1000 ex., linn. geb., 15x23 cm, 536 blz. Euro 16,50
 • Husserl, E - Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, Halle 1929, halflinn. geb., XI/298 blz., enige met pen geschreven notities, euro 50,00
 • Kautsky, Karl - Sozialisten und Krieg, ein Beitrag zur Ideeengeschichte des Sozialismus von den Hussiten bis zum VŲlkerbund, Prag 1937, linn. geb z.o., 15x23 cm, VIII/702 blz. Euro 20,00
 • Kusch, B.U. - Kristian Morgenstern, Leben und Werk, sein Weg zur Antroposophie, Schaffhausen 1982, geb. m.o., 14x21 cm, 154 blz. Euro 8,=
 • 07-008 Alice Miller - Het drama van het begaafde kind, een studie over het narcisme, Baarn 1988, 11e dr., PB, 12x20 cm, 116 blz., euro 6,--
 • 07-030 Vilhjalmur Stefansson - Adventures in error, New York 1936, first edition, linn. geb., 15x22 cm., VIII/300 blz., o.a. hfdst. 'Are explorers to join the dodo'?, euro 20,--
 • Steiner, R. - Die Erziehungsfrage als soziale Frage, 6 Vortršge, Dornach 1971, 2e dr., pap., 15x23 cm, 120 blz. Euro 4,50
 • Steiner, R. - Geisteswissenschaft als Forderung unserer Zeit III, Geisteswissenschaft und religiŲses Bekenntniss, Basel z.j., pap., 14x21 cm, 43 blz. Euro 4,=
 • Tawney, R.H. - Religion and the rise of capitalism, Middlesex 1969, Pelicanpocket, 11x18 cm, 334 blz. Euro 4,50
 • 07-013 Prof Dr. Jan de Vries - Edda, Amsterdam 1944, geb. halflinnen, 15x23 cm., 276 blz., euro 12,50
 • Vroon, P. - Kopzorgen, Amsterdam 1993, 2e dr., rainbowpocket, 279 blz., Euro 3,=
 • Wattjes, Prof. J.G. - Practische Wijsbegeerte, Delft 1924, linn. geb., 14x20 cm, VI/552 blz. Euro 14,=
 • 07-005 J.P.G. Westhoff, inl. - De halve maan en het kruis of het ontstaan van het mohammedaanse/een geschiedkundig verhaal, Nijmegen 1893, geb., 14x20 cm., 264 blz., 19e eeuwse band, vignetten aan het begin van elk hoofdstuk, red. staat, euro 20,--
 • 07-035 Hellmut Wilhelm - Eight lectures on the I Ching, Princeton 1973, first princeton/bollingen paperback printing bollingen series LXII, 14x21 cm., 112 blz., euro 4,--
 • Windelband, W. - Einleitung in die Philosophie, TŁbingen 1914, halflinn. geb., 15x23 cm, XII/441 blz. Euro 25,=
 • Wurzbacher, G. - Das Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwicklung, Untersuchung an den 45 DŲrfer und Weilern einer westdeutschen lšndlichen Gemeinde, Stuttgart 1961, 2e dr., linn. geb. m.o., 16x25 cm, XII/307 blz., stempels op titelpagina, Euro 20,=

Tweede Wereldoorlog

 • Dr. J. Buitkamp - Geschiedenis van het verzet 1940-1945, Houten 1990, pap., 15x21 cm, 152 blz. euro 4,55

 

Topografie

 • Een aantal schoolplaten met Indische voorstellingen, deels in goede, deels in minder goede conditie, gem. prijs Euro 30,00
 • Een aantal oprol wandkaarten met stokken van Nederl. en Duits fabrikaat, deels in redelijke, sommige in zeer matige staat, gem. prijs Euro 10,00
 •  

 

Wetenschap & Oude Techniek

 • 07-016 F.W. Aston - Isotope, Leipzig 1923, 1e Duitse vertaling van het engelse origineel uit 1922, halflinnen geb., 15x23 cm., X/164 blz., ill., rug versl. overigens red. staat, euro 20,--
 • 07-018 K.H. Beckurts en K. Wirtz - Neutron Physics, Berlin 1964, geheel herz. editie Elementare Neutronenphysik uit 1958, linnen geb. z.o., 17x25 cm., X/444 blz., 293 ill., euro 100,--
 • 07-001 R. Van Dyck - Psychotherapie, placebo en suggestie, Leiden 1986, pap., 16x24 cm, XII/223/20 blz, dissertatie met stellingen van praktizerend psychiater, behandelt o.m. fobieŽn en hypnose, euro 10,--
 • 07-019 C.G. de Kat - Hoe wij vliegen, theorie van de luchtvaart, Haarlem 1947, halflinnen geb. m.o., 14x20 cm., 3e dr., X/188 blz., euro 6,80
 • 07-017 Dr. M. von Laue - Die Relativitaetstheorie zweiterband: die allgemeine Theorie und Einsteins Lehre von der Schwerkraft, Braunschweig 1921, eenvoudige priveband, 14x22 cm., XII/276 blz., euro 36,--
 • Julius von Wiesner - Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, 2 bnd, Leipzig 1927, 4. Aufl., linn. geb., ill., IV/1124/IV/1132 blz., slijtage buitenk./rug, euro 90,90
 • 07-020 Elizabeth A. Wood - Science for the airplane passenger, Boston 1968, linnen geb. z.o., 14x21 cm, ill., euro 5,--
 • 07-31 Frank E. Yeomans e.a. - Transference-focused psychotherapy bij borderline persoonlijkheidsstoornis, Lisse 2004, pap., 20x26 cm., 216 blz., euro 5,--

Bestelinformatie
Voor informatie of een bod te doen op een artikel uit de catalogus kunt u emailen naar bestelling[at]boekenvreugd.nl U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Zodra uw betaling ontvangen is (op rekening bij RABO te Zutphen onder nummer 33.48.56.221 onder vermelding van titel en auteur), zal het artikel zo snel mogelijk naar u verzonden worden. De prijzen zijn exclusief verzendkosten; in onze ontvangstbevestiging zullen die kosten gemeld worden. Beveiligde postbestelling is op uw verzoek mogelijk.

Natuurlijk kunt u ook op afspraak (tel.: 0575-510 476 bgg. 06-53 69 76 34) het artikel af komen halen bij onze kraam (zie agenda voor data en lokaties), aan huis in Zutphen of op onze tweede basis in Alkmaar. In bijzondere gevallen, met name als u in de "brede lijn" Zutphen-Alkmaar woont, kan het artikel bij u thuisbezorgd worden.

Verkoopvoorwaarden
* Alle boeken zijn in goede staat tenzij anders vermeld;
* Kleine onvolkomendheden, zoals stempels op schutblad of een enkele onderstreping, zijn niet in alle gevallen vermeld;
* Na versturen van onze ontvangstbevestiging wordt het door u bestelde boek maximaal vier weken gereserveerd;
* Bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst;
* Verzendkosten en -risico zijn voor de koper (Op uw verzoek is beveiligde postbestelling mogelijk).

Afkortingen en begrippen

In de catalogus komen afkortingen en begrippen voor die in de antiquarische boekhandel gemeengoed zijn. In dit lijstje vindt u de betekenissen van de meest voorkomende.

*****

 

Bestelinformatie

Bestelinformatie en verkoopvoorwaarden kunt u lezen onderaan deze pagina.

*****

 
 
[ Catalogus (index) ] [ Agenda ] [ Groenmarkt 11 ] [ Zutphenmarkt ] [ Links ] [ Thuispagina ]
 

omhoog