tel.: +0031-(0)575-510476

Boekenist aan de Seine
  Roger Grillon
  De Boekenist aan de Seine

 

Afkortingen en Begrippen

veelgebruikte afkortingen in catalogi en hun betekenis; papierboekformaten, Romeinse cijfers

Mulder
Boekenvreugd

 

Catalogi

IndiŽ en koloniŽn

poŽzie

literatuur

biografieŽn

typografie & kunst, muziek & theater

denksport

wetenschap, geschiedenis & beschouwelijk

varia & curiosa

*****

 

Afkortingen en Begrippen
Hieronder vindt u een lijstje met afkortingen (eventuele verklaring tussen haakjes), zoals die gebruikt worden in catalogi.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

aant(n)
aanv(n)
abbr.
abonn.
add.
afb(n)
afdr.
afk.
afl(n)
afz.
alb.
alm.
a. n.
anth.
antiq.
anon.
app.
art.
atl.
aut(s)
aut. r.
autobio.

aantekening(en)
aanvulling(en)
abbreviatuur (afkorting)
abonnement
addenda (toevoeging(en))
afbeelding(en)
afdruk
afkorting
aflevering(en)
afzonderlijk
album
almanak
als nieuw
anthologie (bloemlezing)
antiquarisch
anoniem
appendix
artikel
atlas
auteur(s)
auteursrecht
autobiografie, autobiografisch

bnd(n)
besch.
bew.
biogr.
bibl.
bibliogr.
bloeml.
bijl(n)
bldz(n)
broch.

band(en)
beschadigd
bewerkt, bewerking
biografie
biblia (bijbel)
bibliografie
bloemlezing
bijlage(n)
bladzijde(n)
brochure

ca.
cat.
cap.
c. n.
col.
coll.
comp.
compl.
corr.
corrig.
chrest.
couv.

circa
catalogus
capittel (hoofdstuk)
cum notis (met aantekeningen)
colofon
collectie
compendium (handleiding)
compleet
correctie
corrigenda (drukfouten)
chrestomathie (bloemlezing)
couverture (schutblad)

d.d.
dl(n)
diss.
div.
dr.

de dato (van de dag)
deel, delen
dissertatie
diverse
druk

e.
 
ed.
enc.
err.
e. uitg.
e. t.
ex
ex l.

extract (los artikel uit periodiek of boek)
editio (uitgave)
encyclopedie (naslagwerk)
errata (vermelding van drukfouten)
eerste uitgave
ex typografia (uit de drukkerij van)
exemplaar
ex libris (mijn boek, boekmerk)

facs.
fig.
fo.
fo. ro.
fo. vo.
form.

facsimile (getrouwe weergave)
figuur, beeld, illustratie
folio
folio recto (rechter bladzijde)
folio verso (linker bladzijde)
formaat

geaut.
geb.
gebr.
gebroch.
gec.
geill.
gekl. pl(n)
gem. uitg.
gen.
gen. ex.
gevl.
gecoll.
gez.
gloss.
grav.(s)

geautoriseerd
gebonden
gebruikt
gebrocheerd
gecartonneerd
geillustreerd
gekleurde plaat, platen
gemeenschappelijke uitgave
genaaid
genummerd exemplaar
gevlekt
gecollationeerd
gezocht
glossarium (verklarende woordenlijst)
gravure(s)

halflin.
handl.
herdr.
herz. uitg.
hfdst(n)
h.l.b.
hlr.

halflinnen
handleiding
herdruk
herziene uitgave
hoofdstuk(ken)
heel linnen band
halfleer

i.g.st.
ill.(s)
imp.
impr.
ingeb.
ingen.
inh.
inl.
i.o.v.

in goede staat
illustratie(s)
imperatief
imprimatuur (afdrukken)
ingebonden
ingenaaid
inhoud
inleiding
in opdracht van

jb.
jr.
jrg.(n)

jaarboek
jaar
jaargang(en)

kal.
kap.
kart.
kart. bnd.(n)
kl.
kl. lith.
krt.(n)

kalender
kapittel (hoofdstuk)
karton(nen)
kartonnen band(en)
kleur, kleuren
kleuren-litho
kaarten, kaarten

led. bnd.(n)
leg.
lex.
lib.
lin.geb.omsl.
lin. rug
lith.
ln.
losbl. uitg.
lp
lrp

leren band(en)
legatur (men leze)
lexicon
liber, libri (boek, boeken)
linnen gebonden omslag
linnen rug
litho (steendruk)
linnen
losbladige uitgave
literaire pocket (Bezige Bij)
literaire reuzenpocket (Bezige Bij)

m. aant.
mbl.
m. ill.
m. v. ill.
m.o.
mon.
m.s.(n)

met aantekeningen
maandblad
met illustraties
met veel illustraties
met omslag
monografie (werk over ťťn onderwerp)
manuscript(en) (handschrift(en))

n.i.d.h.
n.n.
nw.

niet in de handel
nomen nescio (naam onbekend)
nieuw

ob.
oc.
omsl.
onderstr.(n)
ontbr.
opl.
opn. geb.
org. bnd.(n)
org. hlr.
org. ln.
org. uitg.
overdr.

oblong (dwars octavo)
octavo
omslag
onderstreping(en)
ontbreekt
oplage
opnieuw gebonden
originele band(en)
origineel halfleder
origineel linnen
originele uitgave
overdruk

pag.(s)
p.a.l.
 
par.
pap.
pap. bnd.(n)
pb.
p. d.
pent.(n)
perk.
pl.gr.(n)
plt.(n)
portr.(n)
praef.
pr.(n)
prosp.
psn.
p.s.
publ.

pagina('s)
praefatio ad lectorum (voorwoord aan de lezer)
paragraaf
papier(en)
papieren band(en)
paperback
per deel
pentekening(en)
perkament
plattegrond(en)
plaat, platen
portret, portretten
praefatio (voorwoord)
prent(en)
prospectus
pseudoniem
postscriptum (nawoord)
publicatie

rec.
red.
reg.
rep.
repr.

recto (voorkant van een bladzijde)
redactie, redacteur
register
repertorium (zaakregister)
reproductie

samenst.
scr.
scrips.
sign.
s.l.e.a.
 
s.p.t.
 
s.r.
s.t.

samenstelling, samensteller
scriba (schrijver)
scripsit (heeft geschreven)
signum erat (was getekend)
sine loco et anno (zonder plaats en jaar)
salvo pleno titulo (voorbehoud van titel)
sub rubro (onder de rubriek)
sine titulo (zonder titel)

tab.
tit.
tom.
tijds.

tabula (tabel, lijst)
titel
tomes (deel)
tijdschrift

u.d.h.
uitg.
uitv.
u.s.

uit de handel
uitgave, uitgeverij
uitverkocht
ut supra (als boven)

vad.
verb. uitg.
verbl.
verg.
verk. uitg.
verm. uitg.
versch.
vers. d.
vert.
verz.
vid.
vo.
voc.
vochtvl.
vol.
voll. uitg.
voorw.
v.o.s.

vademecum (vraagbaak)
verbeterde uitgave
verbleekt
vergeeld
verkorte uitgave
vermeerderde uitgave
verschenen
versierd door
vertaald
verzameld
vide (zie er op na)
verso (achterkant van een bladzijde)
vocabularium (woordenlijst)
vochtvlekkig
volumen (delen)
volledige uitgave
voorwoord
verguld op snee

zeldz.
z.j.
z.o.
z.p.
z.pl.
z.t.
zw/w

zeldzaam
zonder jaar
zonder omslag
zonder prijs
zonder plaats
zonder titel
zwart-wit

Papier(boek)-
formaten


De meest voorko-mende boekformaten van groot naar klein


De uiteindelijke maat van het boek hangt af van de omvang van het gebruikte papierformaat. Wanneer als voor-beeld een vel Royaal papier van 50x65 cm. wordt genomen (breedte maal hoogte), dan komt men op de volgende papier(boek)formaten:

Royaal gevouwen = Plano; 50x65 cm = 2 pagina's druk

Idem 1 maal gevouwen = Folio; 32,5x50 cm = 4 pagina's druk (afgekort als 2o)

Idem 2 maal gevouwen = Kwarto; 25x32,5 cm = 8 pagina's druk (afgekort als 4o)

Idem 3 maal gevouwen = Octavo; 16,5x25 cm = 16 pagina's druk (afgekort als 8o)

Idem 5 maal gevouwen = Duodecimo; 12,5x21,5 cm = 24 pagina's druk (afgekort als 12o)

Idem 4 maal gevouwen = Sedecimo; 12,5x16,5 cm = 32 pagina's druk (afgekort als 16o)

Als deze formaten een slag worden gekanteld zodat de hoogte kleiner is dan de breedte, dan heten dat "liggende boekformaten". Deze formaten worden alsvolgt aangemerkt: Oblong Folio, Oblong Kwarto, enzovoort.

*****

 

Romeinse cijfers

1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
20 = XX
30 = XXX
40 = XL
50 = L
60 = LX
70 = LXX
80 = LXXX
90 = XC
100 = C
200 = CC
300 = CCC
400 = CD
500 = D
600 = DC
700 = DCC
800 = DCCC
900 = CM
1000 = M
1500 = MD
2000 = MM

Voorbeelden: MDCXLVI = 1646; MDCCCL = 1850; MCMXCII = 1992.

*****

 
 
[ Catalogus (index) ] [ Agenda ] [ Groenmarkt 11 ] [ Zutphenmarkt ] [ Links ] [ Thuispagina ]

omhoog